Consiliul director al Asociatiei Carpatin Club Romania, in conformitate cu art. 31 din Statutul asociatiei, convoaca Adunarea Generala ordinara, care va avea loc in data de 21.04.2024, in comuna Solovastru nr 639 în incinta restaurantului Hunter-Vipn, judetul Mures, incepand cu ora 10 a.m., avand urmatoarea ordine de zi:

  1. Darea de seama a Consiliului Director ( presedinte executiv, vicepresedinte organizatoric, vicepresedinte chinotehnic, vicepresedinte de imagine, vicepresedinte de promovare)
  2. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pentru anul 2023
  3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024
  4. Prezentarea calendarului competitional pe anul 2024
  5. Primirea de noi membri
  6. Diverse

     Data:                                                                   Semnatura:

01.04.2024                                                        Iclenzan Vasile

                                                                           Presedinte executiv

Acest continut este protejat!