<= Genealogie - Prima Pagina

"Anastasia de Transilvania"
Femela
COR/RA 2109-05/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Turcu
/21/
Madalina
/22/
Dorca
CNCRC U-84
Novac de Ragla
CNCRC U-82
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
COR/RA U-167/CRC
Iancu
COR/RA U-42/CRC
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Frunza II de Satu Nou
/15/
Bradu de Petris
/29/
Sura de Satu-Nou
/30/
Green de Transilvania
COR/RA 1339-02/CRC
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Dorca
CNCRC U-84
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
Frunza II de Satu Nou
Adana
COR/RA 1103-02/CRC
Arabu
COR/RA 739-00/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
MARA
COR/RA 399-99/CRC
Alina
COR/RA 900-01/CRC
Horea
CNCRC U-96
CH Catalina
CNCRC U-101
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
AIEVEA-I OARE A LU’ VOAREA
COR-A 2385-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
ALIA A LU’ VOAREA
COR-A 2383-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
AMURG IN IARBA A LU’ VOAREA
COR-A 2382-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
APRIG BATE A LU’ VOAREA
COR-A 2381-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
ARIADNA A LU’ VOAREA
COR-A 2384-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
ASPRA-I ASTA A LU’ VOAREA
COR-A 2387-07/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
ASTA-I UNU A LU’ VOAREA
cor-a 2380-07/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GADINA A LU’ VOAREA
COR A 2520-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GALES UITA A LU’ VOAREA
COR A 2516-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GENUNEA A LU’ VOAREA
COR A 2518-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GERAR A LU’ VOAREA
COR A 2514-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GET-BEGET A LU’ VOAREA
COR A 2517-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GHERGHINA A LU’ VOAREA
COR A 2521-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GHIDUSU A LU’ VOAREA
COR A 2513-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GHIONOAIA A LU’ VOAREA
COR-A 2519-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
GHIZDAV ESTE A LU’ VOAREA
COR A 2512-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
Grozav La Trana-I A Lu’ Voarea
COR A 2515-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
SANZIANA A LU’ VOAREA
COR-A 2634-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
SOAPTA DE LUT A LU’ VOAREA
COR-A 2635-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
SORANA A LU’ VOAREA
COR A 2637-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
STRAJA BUNA A LU’ VOAREA
COR A 2636-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
STRAJERU’ A LU’ VOAREA
COR A 2632-08/350
Calu de Satu Nou
COR/RA 480-00/CRC
CH Anastasia de Transilvania
COR/RA 2109-05/350
SURASU’ VARATEC A LU’ VOAREA
COR A 2633-08/350
Acest continut este protejat!