<= Genealogie - Prima Pagina

"Anatolia de Transilvania"
Femela
COR/RA 2108-05/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Turcu
/21/
Madalina
/22/
Dorca
CNCRC U-84
Novac de Ragla
CNCRC U-82
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
COR/RA U-167/CRC
Iancu
COR/RA U-42/CRC
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Frunza II de Satu Nou
/15/
Bradu de Petris
/29/
Sura de Satu-Nou
/30/
Green de Transilvania
COR/RA 1339-02/CRC
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Dorca
CNCRC U-84
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
Frunza II de Satu Nou
Adana
COR/RA 1103-02/CRC
Arabu
COR/RA 739-00/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
MARA
COR/RA 399-99/CRC
Alina
COR/RA 900-01/CRC
Horea
CNCRC U-96
CH Catalina
CNCRC U-101
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ALEGRIA
COR-A 2589-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
AMY
COR-A 2587-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ARDAN
COR-A 2586-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ARVUN
COR-A 2585-08/350
Cosmin de Satu Nou
COR/RA 483-00/CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
Athos
COR-A 2584-08/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
BEEA
COR A 2806-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
BELLA
COR A 2805-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
Betty
COR A 2804-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
BIBANU
COR A 2802-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
BONA
COR A 2803-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
BURSUC
COR A 2801-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CAMELIA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3014-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CARINA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3017-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CH Bucur
COR A 2800-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CLARA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3016-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CRAITA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3013-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CRIN DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3012-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CRINA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3018-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
CRISTA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3015-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
DALIA PLAI BISTRITEAN
COR A 3082-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
DRAGA PLAI BISTRITEAN
COR A 3079-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
DRAGANA PLAI BISTRITEAN
COR A 3081-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
DRAGOAICA PLAI BISTRITEAN
COR A 3080-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
Ducu Plai Bistritean
COR A 3077-11/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
E-BRADU DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3211-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ECOU DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3208-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
EGEEA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3212-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ELAN DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3209-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ELIADA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3213-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
ELIAS DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3210-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
EMA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3214-12/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
EVORA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 3215-12/350
Acest continut este protejat!