<= Genealogie - Prima Pagina

"ANGELLO A KOMHEGZES URA"
Mascul
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
N: 08.03.2008
CrescatorForai Emeric
DRAGU DE CALIMANI
COR/RA 813-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Vifor
CNCRC U-85
Turcu
/21/
Madalina
/22/
Dorca
CNCRC U-84
Novac de Ragla
CNCRC U-82
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Deia
COR/RA 432-99/CRC
Horea
CNCRC U-96
Haiduc
CNCRC U-92
Tiusa
/26/
M-Dora
COR/RA U-283/CRC
Cindrel
COR/RA U-167/CRC
Bistra II
CNCRC U-83
BORA DIN ORASUL CU CETATE
COR/RA 2052-05/b.CRC
ELTON
COR/RA 1741-04/CRC
DRAGU DE CALIMANI
COR/RA 813-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
ABA
COR/RA 352-99/CRC
Horea
Aluna IV de Satu Nou
ALUNA
COR/RA 665-00/CRC
PINTEA
COR/RA 658-00/CRC
ABA
COR/RA 352-99/CRC
Horea
CNCRC U-96
Aluna IV de Satu Nou
CNCRC U-94
Acest continut este protejat!