<= Genealogie - Prima Pagina

"DINU PLAI BISTRITEAN"
Mascul
COR A 3078-11/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
N: 03.05.2011
CrescatorBalaban Daniel
ProprietarPrecup Nicolaie
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
CH Emeric de Codrisor
COR/RA 1441-03/CRC
CH Arcan
COR/RA 541-00/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
Codruta de Orhei
COR/RA U-284/CRC
Alfa
COR/RA 587-00/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
ALMA I
COR/RA 397-99/CRC
Transilvania Tera
COR/RA 1941-04/CRC
Baltag
COR/RA 1455-03/CRC
CH Cimbru
COR/RA 1101-02/CRC
Alina
COR/RA 900-01/CRC
Salsa de Transilvania
COR/RA 1425-02/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
Doina de Orhei
COR/RA 888-01b.CRC
Anatolia de Transilvania
COR/RA 2108-05/350
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Dorca
CNCRC U-84
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
Frunza II de Satu Nou
Green de Transilvania
COR/RA 1339-02/CRC
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Bistra II
CNCRC U-83
Adana
COR/RA 1103-02/CRC
Arabu
COR/RA 739-00/CRC
Alina
COR/RA 900-01/CRC
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ADA
COR A 3472-14/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ALUNA
COR A 3474-14/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ARISTA
COR A 3471-14/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ATENA
COR A 3473-14/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
ULITZA UITATA A LU’ VOAREA
COR A 3540-15/350
CEZAR
COR A 4330-20/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
ULITZA UITATA A LU’ VOAREA
COR A 3540-15/350
CODRUTA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
ULITZA UITATA A LU’ VOAREA
COR A 3540-15/350
COLEA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
ULITZA UITATA A LU’ VOAREA
COR A 3540-15/350
COLINA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
POIANA CU FLORI A LU’ VOAREA
COR A 4182-19/350
DARZ DE BUDURLENI
COR A 4428-20/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
POIANA CU FLORI A LU’ VOAREA
COR A 4182-19/350
DOR DE BUDURLENI
COR A 4429-20/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
POIANA CU FLORI A LU’ VOAREA
COR A 4182-19/350
DORA DE BUDURLENI
COR A 4430-20/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
POIANA CU FLORI A LU’ VOAREA
COR A 4182-19/350
DUTA DE BUDURLENI
COR A 4431-20/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
HALLELUJAH A LU’ VOAREA
COR A 3994-18/350
FIRUCA A LU’ VOAREA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
HALLELUJAH A LU’ VOAREA
COR A 3994-18/350
FRAGA A LU’ VOAREA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
HALLELUJAH A LU’ VOAREA
COR A 3994-18/350
FRASIN A LU’ VOAREA
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
HALLELUJAH A LU’ VOAREA
COR A 3994-18/350
FREZIA A LU’ VOAREA
Acest continut este protejat!