<= Genealogie - Prima Pagina

"DORNA DE NUCSOARA"
Femela
COR-A 2601-08/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
N: 16.03.2008
CrescatorSaftoiu Dobre Ioana
ProprietarSaftoiu Dobre Ioana
FILIP DE NUCSOARA
COR B 2337-11/350
Cedru
COR B 2258-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
Costica
COR/RA 357-99/CRC
Salsa de Transilvania
COR/RA 1425-02/CRC
ANIMA
COR A 2323-06/350
FILIP DE DEALU NEGRU
COR/RA 1214-02/CRC
Durau
COR/RA 372-99/CRC
CH Ana
COR/RA 584-00/CRC
CENTAURUS CALINA
COR A 2192-06/350
Gorun de Calimani
COR/RA 750-01/CRC
IRIS DE CALIMANI
COR/RA 1209-02/CRC
CENTAURUS CALINA
COR A 2192-06/350
Gorun de Calimani
COR/RA 750-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Vifor
CNCRC U-85
Dorca
CNCRC U-84
M-Dora
COR/RA U-283/CRC
Cindrel
Bistra II
IRIS DE CALIMANI
COR/RA 1209-02/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Mura II
COR/RA 356-99/CRC
Arsita
COR/RA 350-99B/CRC
Horea
CNCRC U-96
Aluna IV de Satu Nou
CNCRC U-94
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GALATEA DE NUCSOARA
COR A 2977-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GEA DE NUCSOARA
COR A 2978-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GHIOCEL DE NUCSOARA
COR A 2974-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GILDA DE NUCSOARA
COR A 2976-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GIULIA DE NUCSOARA
COR A 2979-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
GRUIA DE NUCSOARA
COR A 2975-10/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
IDA DE NUCSOARA
 COR A 3181-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
ILEANA COSANZEANA DE NUCSOARA
COR A 3184-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
ILINCA DE NUCSOARA
COR A 3183-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
INO DE NUCSOARA
COR A 3178-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
IRINUCA DE NUCSOARA
COR A 3180-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
IRIS DE NUCSOARA
COR A 3179-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
ISTRU DE NUCSOARA
COR A 3177-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
IZABELA DE NUCSOARA
COR A 3182-12/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
JADA DE NUCSOARA
COR A 3290-13/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
JAR DE NUCSOARA
COR A 3289-13/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
JOC DE NUCSOARA
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
JULIETA DE NUCSOARA
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
JULY DE NUCSOARA
COR A 3292-13/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LACRAMIORA DE NUCSOARA
COR A 3515-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LEAC DE NUCSOARA
COR A 3514-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LEBADA DE NUCSOARA
COR A 3518-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LEGENDA DE NUCSOARA
COR A 3519-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LICURICI DE NUCSOARA
COR A 3513-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LIZUCA DE NUCSOARA
COR A 3516-15/350
ERIC DE NUCSOARA
COR-A 2649-08/350
DORNA DE NUCSOARA
COR-A 2601-08/350
LUNA DE NUCSOARA
COR A 3517-15/350
Acest continut este protejat!