<= Genealogie - Prima Pagina

"Ili De Transilvania"
Femela
COR/RA 2114-05/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
Costica
COR/RA 357-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Turcu
/21/
Madalina
/22/
Dorca
CNCRC U-84
Novac de Ragla
CNCRC U-82
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Bistra II
CNCRC U-83
Cindrel
COR/RA U-167/CRC
Iancu
COR/RA U-42/CRC
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Frunza II de Satu Nou
/15/
Bradu de Petris
/29/
Sura de Satu-Nou
/30/
Salsa de Transilvania
COR/RA 1425-02/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Vifor
CNCRC U-85
Dorca
CNCRC U-84
Mura II
COR/RA 356-99/CRC
Ursu de Rebrisoara
Cimbra
Doina de Orhei
COR/RA 888-01b.CRC
Haiduc
CNCRC U-92
Aluna de Bistrita
COR CNCRC U-103
Vifor
CNCRC U-85
Mura II
COR/RA 356-99/CRC
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ADA
COR A 3472-14/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ALUN
COR A 2438-07/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ALUNA
COR A 3474-14/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ARCAS
COR-A 2442-07/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ARISTA
COR A 3471-14/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ARMEAN
COR A 2439-07/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ARMINA
COR A 2445-07/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ASPRU
COR A 2443-07/350
Transilvania Tril
COR/RA 1937-04/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ASTRA
COR A 2446-07/350
DINU PLAI BISTRITEAN
COR A 3078-11/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
ATENA
COR A 3473-14/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
BOBOC
COR-B 2230-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
Cedru
COR B 2258-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
CICO
COR-B 2262-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
CODRUT
COR B 2257-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
COLINA
COR-B 2263-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
COLIND
COR B 2261-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
CORBU
COR-B 2256-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
COSTEA
COR B 2259-08/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
COSTIN
COR B 2260-08/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
DAR DE PLAI BISTRITEAN
COR A 2875-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
DARIA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 2878-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
DOR DE PLAI BISTRITEAN
COR A 2876-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
DORA DE PLAI BISTRITEAN
COR A 2877-09/350
CH Mugur de Transilvania
COR A 2475-07/350
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
DRAGOSTE DE PLAI BISTRITEAN
COR A 2879-09/350
Tudor
COR/RA 1454-03/CRC
Ili De Transilvania
COR/RA 2114-05/350
M-BRADU
Acest continut este protejat!