<= Genealogie - Prima Pagina

"U-Ben II"
Mascul
CNCRC U-87
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
Vifor
CNCRC U-85
Turcu
/21/
Madalina
/22/
Dorca
CNCRC U-84
Novac de Ragla
CNCRC U-82
URSU SURUL DE RUSTIOR
/6/
ALUNA II DE RAGLA
CNCRC U-99
Iancu
Aluna I
Cimbra
COR/RA U-48/CRC
Ben I
COR/RA U-43/CRC
Ursu de Strimba
/8/
Laica
/9/
Aluna I
COR/RA U-45/CRC
Mozoc
/10/
Dorina
COR/RA U-44/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
CH Deva de Calimani
COR/RA 816-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
ASTRA DE CALIMANI
COR/RA 524-00/CRC
DAFIN DE CODRISOR
COR/RA 1013-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
Daina de Calimani
COR/RA 818-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
ASTRA DE CALIMANI
COR/RA 524-00/CRC
DEMON DE CODRISOR
COR/RA 1021-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
ASTRA DE CALIMANI
COR/RA 524-00/CRC
DENISE DE CODRISOR
COR/RA 1021-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
ASTRA DE CALIMANI
COR/RA 524-00/CRC
DIABLO DE CODRISOR
COR/RA 1016-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
ASTRA DE CALIMANI
COR/RA 524-00/CRC
DINO DE CODRISOR
COR/RA 1018-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
Doina de Calimani
COR/RA 817-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
CH Draga de Calimani
COR/RA 814-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Deia
COR/RA 432-99/CRC
DRAGU DE CALIMANI
COR/RA 813-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
DAIA
COR/RA 431-99/CRC
ERA DE LA HOREA
COR/RA 1039-02/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
DAIA
COR/RA 431-99/CRC
ETA DE LA HOREA
COR/RA 1038-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
M-Dora
COR/RA U-283/CRC
Gorun de Calimani
COR/RA 750-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Arsita
COR/RA 350-99B/CRC
GRECU DE CALIMANI
COR/RA 877-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Arsita
COR/RA 350-99B/CRC
GRIGU DE CALIMANI
COR/RA 878-01/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Aluna de Bistrita
COR CNCRC U-103
IANCU
COR/RA 1148-02/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Aluna de Bistrita
COR CNCRC U-103
INEU
COR/RA 1149-02/CRC
U-Ben II
CNCRC U-87
Aluna de Bistrita
COR CNCRC U-103
IORGU
COR/RA 1150-02/CRC
Acest continut este protejat!