Adresa: RO, Loc. Reghin, str. Pandurilor, nr.121

Regulamente

Expozitie CARPATIN CLUB ROMANIA

Descarca in format pdf 

Expozitie CARPATIN CLUB ROMANIA

Descarca in format pdf 

Selectie Ciobanesti Romanesti

Vezi aici

REGULAMENT DE SELECTIE

PENTRU ACORDAREA DREPTULUI DE REPRODUCTIE CAINILOR DIN RASELE DE CIOBANESTI  ROMANESTI

1. ORGANIZARE

-Arbitrajul  de  selecţie   pentru  acordarea  dreptului  de  reproducţie   (  ADR)  este obligatoriu  pentru câinii reproducători de ambele sexe. Arbitrajul pentru acordarea dreptului de reproducţie se efectuează luând în considerare criteriile stabilite de către Cluburile Nationale pentru rasele româneşti, membre ale A.Ch.R. si validate de către A.Ch.R.
-Examenele pentru ADR vor fi organizate de către Cluburile Nationale pentru rasele româneşti, care  vor stabili locurile şi datele examenelor ADR pentru anul următor, urmând            ca         acestea     să  fie         aprobate           de                    către     A.Ch.R.
-Numărul maxim al câinilor admişi pentru o zi de selecţie/arbitri este de 40, în cazul în care se fac  măsurători şi de 80 în cazul în care nu se fac masurători.   In cazul depăşirii acestui număr, se vor  solicita mai mulţi  arbitri sau se vor stabili 2 zile de arbitraj                consecutive.       Selecţia                   va     fi           efectuată            de        către     doi                arbitrii.
-Arbitrii  de  selecţie vor  fi  solicitaţi  de  către  Cluburile  Nationale  pentru  rasele romanesti dintre cei acreditaTi de către Colegiul de Arbitri (C.A.) al A.Ch.R. pentru aceaste rase.

2. INSCRIEREA LA SELECTIE

-Inscrierea  se  va  face  prin  trimiterea  documentelor  necesare  (prin  poşta, fax, e- mail,etc.) la  secretariatul  clubului, pâna la data anunţată de către organizator  . Documentele necesare înscrierii câinelui:
-Buletinul de înscriere
-Act de origine sau certificat de tipicitate eliberate de către C.O.R. (copie)
-Certificatul de selecţie (în cazul unei amânări anterioare)
-Certificatele medicale edificatoare (radiologice, imagistice, etc) în cazul în care acestea au fost solicitate la o selectie anterioară la care câinele a fost amânat. Copiile acestor certificate se vor trimite la secretariatul clubului  cu cel puTin 10 zile înainte, data poştei. In situaţiile în care la o selecţie anterioară câinele a fost amânat, proprietarul  este  obligat  să  informeze  organizatorul  în   legătură   cu  acest  fapt.
-Proprietarul câinelui este obligat să se asigure că secretariatul clubului a primit  toate actele necesare  înscrierii şi că s-a efectuat înscrierea exemplarului pâna la termenul limită de înscriere. In caz contrar clubul nu este responsabil de eventuala neînscriere a exemplarului.
-Prin  înscrierea  la  examenul  de  selecţie   proprietarul  se  obligă  să  promoveze exemplarele  conforme standardului rasei şi  să respecte prevederile, regulamentele Clubului   National   pentru   rasele   româneşti   şi   pe   cele   A.Ch.R.   în   vigoare.

3. PARTICIPAREA LA SELECTIE

-La selecţie vor fi admişi numai câini din rasele aflate în evidenţa Clubului National pentru rasele romaneşti sau a asociaţiilorr teritoriale A.Ch.R. care au împlinit cel puţin
15 luni la data desfaşurării expoziţiei,  posedă certificat de origine sau certificat de tipicitate eliberate de către C.O.R. şi pot fi identificaţi pe baza  numărului microcipului.

-Este necesară prezentarea carnetului de sănătate cu vaccinările la zi şi a actelor de origine în original.
-Femele în călduri pot participa la examenul de selecţie.  Acestea vor fi arbitrate la finalul   examenului  după  arbitrarea  celorlalţi   câini.  Proprietarul  femelei  va  lua măsurile necesare pentru  a nu perturba buna desfaşurarea a examenului de selecţie.
-câinii bolnavi   nu sunt admişi la selecţie.
-Proprietarul  răspunde  conform  legislaţiei   în  vigoare  pentru  eventualele  pagube provocate de câinele său  în timpul desfăşurării examenului de selecţie.

4. SELECTIA

In cadrul examenului de selecţie arbitrii hotărăsc acordarea dreptului de reproducţie după următoarele examinări:
-Măsurarea parametrilor corporali.
-Verificarea texturii şi calitătii părului şi subpărului.
-Verificarea pigmentaţiei ochilor, trufei, mucoaselor, a părului şi subpărului.
-Verificarea danturii şi a muşcăturii câinelui, cât şi a prezenţei testiculelor, la masculi.
-Verificarea caracterului. Aceasta se va face în timpul întregii selecţiii. Câinele trebuie sä fie calm si echilibrat.
-Arbitrarea şi interpretarea mişcării conform standardului rasei.

5. EVALUARI

APT PENTRU REPRODUCTIE (R ++)
Vor fi evaluaţi  câinii care se apropie de idealul rasei atât din punct de vedere morfologic cât şi al caracterului.

APT PENTRU REPRODUCTIE (R +)
Vor fi evaluaţi  câinii care prezintă defecte morfologice minore, diferenţe nesemnificative de talie , lipsa unui premolar PM1, uşoare defecte de pigmentare.

 

INAPT PENTRU REPRODUCTIE (INAPT),
Toate defectele eliminatorii prevăzute în standardul rasei ce impun respingerea exemplarului de la reproducţie.

AMANAT DE LA SELECTIE(AMANAT)
Amânarea se poate face o singură dată în următoarele condiţii:
-dezvoltarea câinelui nu permite încă selecţia sau câinele nu este în cea mai bună condiţie pentru a fi confirmat
-atunci când arbitrul solicită certificate medicale edificatoare ( examene radiologice, etc.). Se vor înscrie în raportul de arbitraj şi în certificatul de selecţie examenele medicale solicitate.

6. BULETINUL DE SELECTIE  SI REGISTRUL DE SELECTIE

Un exemplar  din  buletinul  de  selecţie  se  înmânează  proprietarului  .Pentru  câinii neselecţionati se  mentionează motivele pentru care nu au fost selectionaţi  sau tipul examenelor            medicale   solicitate    de        către     arbitru  în                      cazul    câinilor              amânaţi. Câinii selectionaţi vor fi  înregistraţi  , separat, pe sexe, în registrul de selecţie  al Clubului.

7. INREGISTRAREA IN CARTEA DE ORIGINE ROMÂNĂ

Vor fi înregistraţi în Cartea de Origine Romană (C.O.R.) numai puii proveniţi din părinţi care au primit dreptul de reproducţie în conformitate cu prezentul regulament şi care parinţi au obţinut minim doua calificative de cel putin ‘‘Foarte bine’’la femele şi “Excelent” la masculi, în expoziţiile organizate sub egida A.Ch.R. şi din care unul obţinut obligatoriu într-o expoziţie de club .

Cartea de Origine Română (C.O.R.) va emite acte de origine exemplarelor din rasele româneşti  numai  pentru exemplarele ce îndeplinesc condiţiile  prevăzute. Emiterea Certificatelor de Tipicitate  se va face de catre C.O.R. numai exemplarelor care au trecut prin selecţie şi au obţinut minim două calificative de ‘‘Foarte bine’’la femele şi “Excelent” la masculi,  în expoziţiile organizate sub egida A.Ch.R. şi din care unul este obţinut, obligatoriu, într-o expoziţie de club.

 

Adoptat in Sedinta Consilului Director al A.Ch.R. din 20.08.2008. Prezentul Regulament intra în vigoare din data de 21.08.2008

Turneul Campionilor

Descarca in format pdf

Acest continut este protejat!