<= Genealogie - Prima Pagina

"TULNIC OT ARALDREAM"
Mascul
COR A 3523-15/350
Culoare: Gri-Lupiu
Par: semilung
N: 14.12.2014
CrescatorDulea Ioan
ProprietarOrtutai MIhai
IURES OT ARAL DREAM
COR A 2687-09/350
CH Arcan
COR/RA 541-00/CRC
Dudu
COR/RA U-285-99/CRC
U-Ardan
CNCRC U-86
Mura II
COR/RA 356-99/CRC
Codruta de Orhei
COR/RA U-284/CRC
Haiduc
CNCRC U-92
Aluna de Bistrita
COR CNCRC U-103
FIARA OT ARAL DREAM
COR A 2465-07/350
CRISAN DE TROIAN
COR/RA 1255-02/CRC
CH Vifor de Troian
COR/RA 405-99/CRC
B-PUICA DE TROIAN
COR/RA 767-01/CRC
POCAHONTAS DE BALTAG
COR/RA 1731-04/CRC
ARO
COR/RA 960-01/CRC
CH Catalina
CNCRC U-101
RUNCA OT ARAL DREAM
COR A 3156-12/350
DRAGOMIR DE BALTAG
COR/RA 1787-04/CRC
ARO
COR/RA 960-01/CRC
Arabu
COR/RA 739-00/CRC
Agora
COR/RA 854-01/b.CRC
DUMITRANA DE BALTAG
COR/RA 1383-02/CRC
Orzan
CH Catalina
MURA OT ARAL DREAM
COR A 2942-10/350
CRIVAT DE BALTAG
COR/RA 2063-05/b.CRC
Tudor de Trandafir
COR/RA 1686-04/B.CRC
DUMITRANA DE BALTAG
COR/RA 1383-02/CRC
DOCHIA OT ARALDREAM
COR A 2135-05/350
CH Arcan
COR/RA 541-00/CRC
UNDA DE BALTAG
COR/RA 1617-03/CRC
TULNIC OT ARALDREAM
COR A 3523-15/350
BENDIS DIN STANA VLAHULUI
COR A 3168-12/350
ASPRU DE CASA ORTUTAI
COR A 3701-16/350
Acest continut este protejat!